25 Oktober 2014 was een succesvolle korenavond georganiseerd door het SASA koor, Zang en Vreugde.
Het was zelfs zo druk in de theaterzaal van Het Dorpshuis, dat er stoelen moesten worden bijgezet.
Zang en Vreugde beet de spits af, onder leiding van dirigent dhr. Frans Evers en aan de piano dhr. Jan Levels, met zeven mooie liederen.
Hierna was het de beurt aan het koor; Coleur Locale uit Heteren, onder leiding van dirigent dhr. Sead Sciocic met negen liederen, waarna Koor Cantorije uit Driel, met als dirigent dhr. Diederik Elings, die tot de pauze tien liederen  zongen.
In de pauze werden lootjes verkocht om de meer dan 150 prijzen aan de man te brengen, om zo de onkosten te kunnen dekken, zodat er volgend jaar weer een korenavond georganiseerd kan worden.
Na de pauze kwam het koor Oud Bruin en Jong Belegen, ook onder leiding van dirigent Frans Evers op het podium met verschillende meezingers, waarmee ze de zaal op hun hand kregen en de polonaise werd gelopen.
2e Voorzitter mevr. Corry Wijlhuizen bedankte alle zangers, begeleiders en muzikale begeleiding, alle lof ging ook uit naar de vrijwilligers van Zang en Vreugde, om er een geslaagde avond van te maken.

Klik hier om een aantal foto's te bekijken.