Geslaagde korenavond in het Dorpshuis in Angeren op 27 oktober j.l.

 

De door het SASA koor ”Zang en Vreugde” uitgenodigde koren hebben samen voor een mooie en gezellige avond gezorgd.  Alle 5 de koren lieten zich van hun beste kant zien en vooral horen.

Het optreden van Face uit Druten, Exotherm uit Huissen, Eh-meezing uit Bemmel en De Waalzangers uit Nijmegen, samen met Zang en Vreugde uit Angeren werd door de zaal zeer gewaardeerd en regelmatig beloond met een luid applaus. Vooral de uiteenlopende stijlen ( o.a. met instrumentale begeleiding en a-capella) en de repertoires van de koren maakten het een aantrekkelijke muzikale voorstelling

 

In de pauze werden er loten verkocht en werden de prestaties van de koren uitgebreid besproken.  

 

Met een polonaise door de zaal onder de vrolijke klanken van De Waalzangers werd de avond muzikaal afgesloten.  De prijzen van de loterij werden bekend gemaakt en na het slotwoord van de voorzitter van de SASA, mevr. Corry Wijlhuizen, gingen de deelnemers tevreden naar huis.

 

Voor foto’s kijkt u hier