Algemene Deelnemers Vergadering 2019

Op jaarlijkse ADV  van vrijdag 22 maart j.l. waren ruim 80  SASA deelnemers aanwezig in “Het Dorpshuis”. Terwijl ieder een goed plaatsje zocht speelde Ria Visser vrolijke muziek op haar keyboard.

 Nadat de koffie was geserveerd blikte de voorzitter terug op het afgelopen jaar. Aan de hand van een denkbeeldige fietstocht ging ze het hele jaar door met als hoogtepunt het 50-jarig  jubileumfeest in september.

De penningmeester gaf uitleg over het financiële wel en wee van de SASA. Ondanks een geweldig jubileumfeest viel de begroting gunstig uit en kon ze melden dat de stichting een financieel gezond “oudje” is die nog een hoop leuke dingen voor haar deelnemers kan organiseren.

 In het bestuur nam Jaap Stienstra ( Jaap van Det) afscheid na zich vele jaren als voorzitter en als bestuurslid te hebben ingezet voor de SASA. Els Tijssen bedankte hem met een dinerbon en bloemen voor zijn Willy. In de bijbehorende oorkonde werd verwezen naar zijn werk voor SASA waar Jaap in een emotioneel dankwoord op terugkeek.

De Heer Scholten werd gehuldigd vanwege zijn 25 jarig deelnemerschap van de SASA en kreeg in het bijzijn van zijn vrouw, zoon en schoondochter een mooie oorkonde, een fles wijn en bloemen voor zijn vrouw .

 

De nieuwe dominee van Angeren, mevrouw Els de Clerque, stond stil bij de 8 deelnemers die het afgelopen jaar en begin van dit jaar waren overleden. Zij stak voor iedere overledene een kaarsje aan.

 

In de pauze speelde Ria Visser en werd er volop bijgepraat.

Het daarna volgende optreden van onze Angerse artiesten met muziek van Vader Abraham en Mieke was een verrassing. Het publiek reageerde enthousiast, zong met de muziek mee, klapte en zwaaide. Al met al heel geslaagd.

Daarna was er op het grote beeldscherm een korte versie van de jubileumfilm te zien, gevolgd door een selectie oude foto’s. En bij een drankje en een hapje kwamen de herinneringen en de verhalen weer los.

Zo werd de jaarvergadering een feestje en gingen de deelnemers met een tevreden gevoel naar huis.

 

Voor de foto's klik hier.