Afgelopen vrijdag 3 oktober is een vrijwilligster van ons zangkoor Zang en Vreugde onderscheiden met de Speld van Verdienste,
mevr. Minie van Gellecum- Hoogveld viel deze grote eer te beurt.
Zij kreeg deze speld tijdens de door het SWOH, Stichting Welzijn Ouderen Huissen, georganiseerde middag van De Dag Van De Ouderen in de Buitenpoort te Huissen.
Na een speech van de Burgemeester van Lingewaard, mevr. M. Schuurmans, kreeg mevr. van Gellecum de vlinder opgespeld.
Hierna was het de beurt aan de penningmeester van SWOH, dhr. Joan Voetelink om lovende woorden toe te spreken.
Het dagelijks bestuur van de SASA was ook uitgenodigd om bij deze mooie gebeurtenis aanwezig te zijn, ook de voorzitter van het SASA, dhr. Jaap Stienstra,
hield een toespraak en memoreerde wat mevr. Van Gellecum voor het SASA zangkoor betekent, waarna de dames van het dagelijks bestuur, haar een prachtig bos bloemen overhandigde.

Klik voor de foto's