Op 30 april 2016 is de uitslag bekend gemaakt van de Rabobank Clubkas Campagne 2016.

Onze stichting heeft het mooie bedrag van € 683,92 mogen ontvangen.

Het bestuur zal dit bedrag op een verantwoorde wijze gebruiken voor SASA activiteiten.

Het bestuur bedankt alle personen, die hun stem aan de SASA hebben gegeven.

Stichting Actieve Senioren Angeren doet mee aan deze actie.

In maart 2013 mochten wij het mooie bedrag van € 740,00 in onze kas ontvangen.

Ook de komende jaar doen wij mee met deze actie.

Helpt u ons aan zoveel mogelijk stemmen?

 

Hoe kunt u stemmen:

Rabobank Clubkas Campagne 

Wat is het?

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Oost Betuwe draagt het verenigingsleven in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe een warm hart toe. Daarom voeren we de Rabobank Clubkas Campagne.

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Oost Betuwe inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van Rabobank Oost Betuwe kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.

Welk bedrag is er beschikbaar?

In 2014 is er een bedrag beschikbaar van € 75.000,-. Rabobank Oost Betuwe heeft ongeveer 12.000 leden. Ieder lid krijgt vijf stemmen om te verdelen. Dit betekent dat ieder lid minimaal € 6,25 mag verdelen. Het is dan ook in het belang van de vereniging/stichting om zoveel mogelijk stemmen te werven.

Wat kunnen clubleden doen om te steunen?

Voor verenigingen en stichtingen die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne, zijn promotiematerialen ontwikkelt om de campagne bij hun eigen leden onder de aandacht te brengen. Als clublid kun je in je eigen omgeving, bijvoorbeeld bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank Oost Betuwe en zo ja, vragen of zij op jouw vereniging willen stemmen. Elke stem telt!

Hoe werkt het stemmen precies?

Onze leden ontvangen vlak voor de stemperiode een brief met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. Via deze website kunnen de leden tijdens de stemperiode hun stem(men) uitbrengen op de vereniging/stichting van hun voorkeur.

Rabobank Oost Betuwe is een coöperatie met leden. Onze klanten die op 1 maart 2014 lid zijn, kunnen hun stem uitbrengen. Bent u nog geen lid? Vraag hier gratis het lidmaatschap aan bij Rabobank Oost Betuwe.

Wilt u nog meer inlichtingen, neem dan contact op met het SASA bestuur.