Historie:

In 1955 zijn de eerste stappen ondernomen om in Angeren een uitgaansdag voor de bejaarden, toen de gebruikelijke naam ,,Ouden Van Dagen” te gaan organiseren, als initiatiefnemers de dhr. H. Peters en  dhr. T. Willemsen.
In 1956 was de eerste uitgangsdag van "Ouden Van Dagen” uit Angeren. Ze gingen voor de eerste keer met drie volle bussen op pad.
De benodigde gelden kwamen bijeen door collectes huis aan huis, bij bruiloften en partijen te collecteren enz..
Diverse personen hebben er meegeholpen om het Comité ,,Ouden Van Dagen” op te richten.
Bij de oprichting waren betrokken, dhr. T. Willemsen, dhr. H. Röttjers, Meester Bonekamp R.K. schoolhoofd, Meester Roos Ned. Herv. schoolhoofd en dhr. H. Peters, later kwamen daar mevr. N. Pruijn- Reijmers en dhr. C. Vink bij.
De eerste tien jaar bestond het organisatie comité uit mevr. J. Berkhout, dhr. G. van Delen, dhr. E. Heyting en dhr. H. Peters.

In 1968 heeft het reiscomité “Ouden Van Dagen” zich aangesloten bij de  K.B.O., Katholieke Bond Ouderen, initiatiefnemers waren: Dhr. B. Borgers, Dhr. A. Willemsen en Dr. Pieters.
Bij de oprichtingsvergadering in september 1968 waren aanwezig, Burgemeester Jhr. Mr. E. van Nispen tot Pannerden, Pastoor Tondeur, Kassier Boerenleenbank Dhr. H. Vermeulen Wzn., Mw. A. Buurman- Teunissen, Mw. M. Vermeulen- Scholten.
Het eerste bestuur dat toen gekozen is:
Voorzitter, Mw. M. Stevens- Boekhorst.
Secretaris Dhr. B. Borgers.
Penningmeester Dhr. A. Willemsen.
Bestuurslid Mw. Mom- Leenders en Mw. M. Peters- Jansen.
De beide laatst genoemde dames hebben bij een huis aan huis actie de eerste 53 leden ingeschreven.   
Daar heeft men zich in 1984 weer van los gemaakt.
Van 1985 noemt men zich B.V.A. Bejaarden Vereniging Angeren.
In 1991 is de S.O.A. Stichting Ouderenwerk Angeren opgericht.
Intussen waren de activiteiten uitgebreid met ,ouderengym, volksdansen, zwemmen, stijldansen, tekenen, geheugentraining, kaartdagen, handwerken, soos, bingo enz.
De handwerkmiddagen werden goed bezocht.
Eens per jaar was er een verkoopmiddag met fancyfair van de mooie geborduurde tafelkleden, gebreide sjaals, poppenkleertjes enz.
De opbrengst was voor de SOA.
In 1993 organiseerde de S.O.A. een 25 jarig jubileum feest en hebben op dat moment acht personen zitting in het bestuur.
Dhr. B. Gunsing voorzitter, ontspanningsgroep.
Mevr. M. Maters 2e voorzitter, namens Ned. Herv. Kerk.
Dhr. B. Hendriksen secretaris.
Mevr. D. Buurman, 2e secretaris,
Mevr. T. van Alst penningmeester, sooswerk, gym en volksdansen.
Mevr. R. Opgenoort- Dekkers, 2e penningmeester, sooswerk en handwerken.
Mevr. J. Roelofs penningmeester ter ontspanning, bezoekdienst.
Mevr. G. Goris adviseur.

Uit het archief van 30 mei 1993:

Terugblik op de afgelopen 25 jaar bestuursopvolging ‘Ouderenwerk Angeren’.
In deze 25 jaar is er voor drie bestuursvormen gekozen.
Van 1968 tot 1985 een afdeling van Katholieke Bond van Ouderen, Gelderland.
In 1984 werd er een voorstel gedaan door Dhr. G. Goris, het lidmaatschap van de K.B.O. op te zeggen, vanwege de forse afdracht van Hfl. 9,00 per persoon aan het K.B.O. Hoofdbestuur.
Van 1985 tot 1990 is er een bejaardengroep zonder Rechtspersoonlijkheid.
Van januari 1991 ‘Stichting Ouderenwerk Angeren’ met Rechtspersoonlijkheid.
De bestuursopvolging, die niet altijd statutair is verlopen, omdat er van verschillende periodes geen stukken bewaard zijn gebleven.
Waaruit de ontbrekende gegevens en data uit de monden van oud bestuursleden zijn opgetekend.

Voorzitters:

van 1968 tot 1974  Mw. M. Stevens- Boekhorst.
van 1974 tot 1976  Mw. A. Del-Sole- Scheperkamp.
van 1976 tot 1985  Mw. A. Buurman- Teunissen.
van 1985 tot 1990  Dhr. G. Goris.
van 1990 tot 1999  Dhr. B. Gunsing.
van 1999 tot 2010  Dhr. W. Janssen.
van 2010 tot 2016  Dhr. J. Stienstra.
van 2016 tot heden mw. C. Wijlhuizen-Lamers.

2e Voorzitters:

van 1974 tot 1982  Dhr. P. Jansen.
van 1982 tot 1990  Dhr. Th. Visser.
van 1990 tot 2013  Mw. M. Maters- Santbergen, wijkleidster, wijk 2.
van 2013 tot 2016 Mw. C. Wijlhuizen- Lamers.
Van 2016 tot 2022  Dhr. H Aarntzen

Secretarissen:

van 1968 tot 1974 Dhr. B. Borgers.
van 1974 tot 1976 Mw. A. Buurman- Teunissen.
van 1976 tot 1980 mw. A. Willemsen- Wouters.
van 1980 tot 1990 Mw. C. Witjes- van Atten.
van 1990 tot 2000 Dhr. B. Hendriksen.
van 2000 tot 2011 Dhr. C. Janssen.
van 2011 tot 2013 Mv. A. Besselink- Bouwman.

Van 2013  tot 2016 Dhr. T. Elbers

Van 2016 tot 2018  Dhr. M .Thuis

Van 2020 tot 2023 Dhr. Weideveld

2e Secretarissen:

van 1989 tot 1990 Dhr. B. Hendriksen.
van 1990 tot 1992 Mw. C. Witjes- van Atten.
van 1992 tot 1995 Mw. D. Buurman- Thebes.
van 1995 tot 1999 Dhr. W. Janssen.
van 2001 tot 2010 Mw. J. van Rooyen- Schaalje, notulist.
van 2010 geen 2e secretaris meer.

Penningmeesters:

van 1968 tot 1974 Dhr. A. Willemsen.
van 1974 tot 1980 Mw. H. Vermeulen- Ververgaert.
van 1980 tot 1990 Mw. J. Roelofs- Teunissen.
van 1990 tot 2001 Mw. T. Hendriksen- Scholten.
van 2001 tot 2013 Dhr. J. van den Broek.
van 2013 tot heden Mw. E. Tijssen- Joosten.

2e Penningmeesters:

van 1974 tot ?       Mw. R. Peters- Peters.
van 1990 tot 2000 Mw. R. Opgenoort- Dekkers, wijkleidster wijk 3.
van 2000 geen 2e penningmeester meer.

Bestuursleden:

van 1968 tot 1973  Mw. Mom- Leenders.
van 1973 tot 1974  Mw. M. Peters- Janssen.
van 1974 tot 1979  Mw. A Kuster- van Dalen.
van 1974 tot 1978  Mw. J. Wierbos- Janssen.
van 1979 tot 1985  Mw. A. Vermeulen- Bouwman.
van 1985 tot 1990  Mw. D. Gertsen- Janssen.  
van 2001 tot 2010  Mw. T. Hendriksen- Scholten, wijkleidster wijk 1.
van 2004 tot 2017 Dhr. Th. Buurman, wijkleider, wijk 5. (buitenwijk)
van 2009 tot heden Mw. G. Reijmers- de Wijse, wijkleidster wijk 3.
van 2010 tot 2014 Mw. I. van Cuijk.
van 2010 tot 2017 Mw. Riek Polman- Aalbers, wijkleidster wijk 1.
van 2010 tot 2014 Mw. B. de Wild-Nissen notulist.
van 2016 tot 2022 dhr. H. Aarntzen.

Van 2016 tot 2022   Dhr. H. van Gelder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">

Van 2017 tot heden Mw Dory Duzijn

Van 2020 tot 2021 Mw. Wannet

 

 

Wijkleid(st)er:

Mw. A. van Koolwijk- Borgers, wijk 4 tot 2010.
Mw. T. Hendriksen- Scholten, wijkleidster wijk 1 tot 2010.
Mw. M. Maters- Santbergen, wijkleidster, wijk 2 vanaf 1990 tot 2013.
Mw. B. de Wild-Nissen, wijkleidster, vanaf 2010 tot heden.
Mw. Ciciel Ahoud wijkleidster 2014 en 2015.
Mw. Dory Duzijn wijkleidster van 2015 tot heden.

Mw Willy Kuster-Brons, wijkleidster tot heden

Mw Gerda Matijssen-Bus, wijkleidster tot heden

 

In 1998 werd ons gemengd koor opgericht met als naam, Zang en Vreugde.
Vervolgens komen er meer activiteiten bij zoals, bloemschikken, bridge, bustocht,  computer cursus, Dag van de Ouderen, dynamic tennis, Engelse les, fietsen, koersbal, korenavond, Lentekriebels in Angeren, MBVO (gym), kaarten, Kerst-en - Eindejaarsvieringen, ontspanningsmiddagen, sjoelen, tai chi tao, toneel, volksdansen, wandelen, yoga,  enz.

Omdat de Stichting wordt geassocieerd met een overdraagbare ziekte, wordt in 2001 besloten de afkorting S.O.A. uit te breiden door er een W tussen te plaatsen, zo wordt het S.O.W.A. Stichting Ouderen Werk Angeren.
In 2004 houdt de stichting een deelnemers werfactie die ongeveer het dubbele aantal nieuwe deelnemers heeft opgeleverd.
Omdat de Stichting hierna nog steeds wordt geassocieerd met de overdraagbare ziekte, wordt vanuit het bestuur in 2013, naar alle deelnemers, een formulier met invulstrookje gestuurd om een nieuwe naam te bedenken.
Verschillende namen voor de Stichting worden aangedragen, waaruit het bestuur een nieuwe naam gekozen heeft.
Vanaf oktober 2013, Stichting Actieve Senioren Angeren, afgekort S.A.S.A en fungeert als actieve en gezellige stichting voor senioren.