Op maandag 19 december j.l. nam Liesbeth Puiman afscheid bij de bridgegroep van SASA. Na ca 5 jaar met veel inzet leiding gegeven te hebben aan de maandagmiddag bridgers stopt ze hiermee, maar blijft zelf actief spelen bij de bridgeclub in Gendt. Verscheidene spelers hebben door de cursussen, die ze gaf in het Dorpshuis in Angeren, het spel geleerd.  Haar opvolger is Anton Rouwhorst, een ervaren bridger die tevens arbiter is. De voorzitter van de SASA Mevrouw Corry Wijlhuizen bedankte Liesbeth voor haar inzet en bood haar een enveloppe en een mooie bos bloemen aan.  Ook een van de leden bood, namens de spelers een mooi versierde enveloppe met inhoud aan. De voorzitter wenste Anton veel succes in zijn nieuwe functie en alle aanwezigen fijne feestdagen en een goed en gezond 2017.

Klik hier voor een fotoreportage