Meester Martijn van Vuuren zingt bij de jaarvergadering van de SASA in Angeren.

 

Vrijdag 23 maart 2018 was de jaarvergadering van de Stichting Actieve Senioren Angeren (SASA) in het Dorpshuis van Angeren. Op deze middag kon de voorzitter, Corry Wijlhuizen, zo’n 135 deelnemers en genodigden welkom heten. De secretaris en penningmeester brachten verslag uit over het jaar 2017. Dit was een goed jaar voor de SASA  met ongeveer 350 deelnemers  waarvan er 230 elke week deelnemen aan activiteiten.  Ook waren er dit jaar voor het eerst in samenwerking met het Dorpshuis op 5 maandagen in de zomervakantie activiteiten. Dit alles is mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers die met een applaus werden bedankt.

Daarna werd er afscheid genomen van de secretaris, Marcelino Thuis, die wegens zijn drukke baan met zijn werk voor de SASA stopte.  De voorzitter dankte hem voor zijn inzet en het vele werk dat hij heeft gedaan. Zij overhandigde hem een boeket bloemen en een kadobon.

Op deze middag werden er ook acht personen gehuldigd die al 25 jaar deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de SASA, voorheen SOWA. Dit zijn Wim en Marian Polman, Willy Scholten-Peters, Grada Arends-Sluiter, Wim en Truus Janssen en Jos en Riek Bouwman. Zij kregen allemaal een oorkonde en een attentie. De jubilarissen waren blij verrast, vooral ook omdat hun kinderen of kleinkinderen hen onverwachts kwamen feliciteren. Hierna sloot de voorzitter de vergadering en werd de koffie en thee geserveerd met een Paaslekkernij.

Na de pauze volgde een optreden van Martijn van Vuuren met zijn ensemble bestaande uit een trompettist, pianiste, accordeoniste en drummer. Veel liedjes van oude meesters zoals Wim Sonneveld, Frans Halsema, André Hazes, Toon Hermans en anderen werden prachtig gezongen en gespeeld. De aanwezigen genoten volop en zongen mee met deze alom bekende liedjes. Tijdens deze show was er ook een pauze waarin de aanwezigen een drankje werd geserveerd. Na de laatste klanken bedankte de voorzitter Martijn en zijn ensemble voor hun mooie optreden en wenste zij iedereen een wel thuis. Het was een mooie  SASA-middag. Kijk voor informatie en foto's over de SASA. Voor Martijn van Vuuren kijk op www.martijnvanvuuren.nl