SASA Nieuws

 

 

Activiteitenmiddag 15 november.

 

De jaarlijkse activiteitenmiddag op vrijdag 15 november j.l. sloeg aan bij de bezoekers.

Om 13.30 waren alle stoelen bezet en na het openingswoord van Corry Wijlhuizen, de voorzitter, werd er koffie met cake geserveerd. Een mooie gelegenheid om bij te praten tot om 14.00 uur  Ilse Hendriks, diëtist bij La Vita Sana Voedingsadviesbureau, ging vertellen waarom voeding zo belangrijk is. Natuurlijk in het algemeen, maar speciaal bij het ouder worden. De aanwezigen waren zeer geïnteresseerd en op een aantal vragen konden ze met rode en blauwe stembriefjes antwoord geven. Speciale aandacht was er voor het feit dat ook in Nederland relatief vaak ondervoeding voorkomt, terwijl dat niet onderkend wordt. Ilse gaf enkele tips om dit makkelijker te kunnen herkennen.

Na enkele vragen was het tijd voor de pauze en van de voorzitter kreeg Ilse een mooie bos bloemen.

 

De oudhollandse spellen kwamen op tafel en daar werd enthousiast mee gespeeld en ook de nieuw aangeschafte spellen waren populair. En terwijl de “3 musketiers” weer hun vrolijke meezingers en dansnummers speelden werd er, soms fanatiek, gespeeld, gekaart en met een drankje erbij ook veel gepraat. Al met al was het een interessante en vrolijke middag en na de afsluiting door de voorzitter ging men tevreden naar huis. De SASA had weer invulling gegeven aan een van haar doelstellingen “Het bevorderen van het welzijn van 55+ senioren in Angeren”.

 

Klik hier voor de foto's.